Biyahe tungo sa pag-asenso: Maaasahan, mabilis, at komportableng transportasyon sa loob ng 24 na taon

Sa nakalipas na 24 taon, naging mahusay na kaagapay ng mga pasaherong Pilipino ang MRT-3 sa biyahe tungo sa progreso.

Napakalaking mga pagbabago sa serbisyo ang nararanasan ngayon ng mga pasahero ng MRT-3. Ang dating malubhang kalagayan ng transportasyon, napalitan na ng mas mabilis, komportable, at mapagkakatiwalaang kasangga ng mga komyuter sa kanilang pang-araw-araw na biyahe.

Patuloy na pagsusumikapan ng linya na maghatid ng maaasahang transportasyon na magdadala sa bawat isa tungo sa mas maunlad na kinabukasan.

Sa pagtahak sa landas ng pag-asenso, mananatiling kasama ng bawat Pilipino at ng buong bansa ang MRT-3.

Sulong, MRT-3!

Better Transportation for the Greater Tomorrow

For years now, rapid growth of commuters and vehicles population have plagued Metro Manila, the center of Philippine socio-economic and political activity.

Learn Moreicon
DOTR MRT3